Promyté zpracování

Cílem promytého procesu je odstranit z kávového zrna veškerou lepkavou hmotu - dužinu, ještě předtím, než začne proces sušení. Tímto se výrazně snižuje šance na znehodnocení zrna během sušení, ale na druhou stranu se jedná o proces náročný na spotřebu vody.

Po sběru se většina dužiny a slupky strojově odstraní a zrno se přemístí do vodních nádrží, kde pomocí kvašení (fermentace) dochází k odstranění zbytků dužiny. Následně přichází fáze sušení na slunci. Káva se zpravidla suší na vyzděných podestách nebo vyvýšených postelích, tolik typických pro Africké farmy.

Promyté zpracování vyžaduje precizní znalost kávy a prostředí, ve kterém se pěstuje. Důležitou roli hrají klimatické podmínky, druh půdy a počasí. Na výsledné chuti se tedy často podepisují zkušenosti farmáře a spolu se znalostí dané odrůdy, stupněm zralosti, fermentace a postupem praní a sušení.